Lietuvos operacinės slaugytojų draugija 

"Kas brangina savo darbą, turi mokėti jį ginti, kitaip jis nevertas ko nors imtis." – J. V Gėtė


LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 93:2018 OPERACINĖS SLAUGYTOJAS

2021

MEDICINOS PERSONALO POŽIŪRIO Į PACIENTO SAUGĄ OPERACINĖJE VERTINIMAS, Rasa Jurevičiūtė

Operacinės komandos narių požiūris į muzikos įtaką darbo našumui atliekant sąnarių endoprotezavimo operaciją, Aurelija Zybartaitė, Lina Gedrimė

2020

KOMANDINIO DARBO ORGANIZAVIMO OPERACINĖSE VERTINIMAS, Diana Mališauskienė 

OPERACINĖS KOMANDOS NARIŲ DARBO SAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS IR VEIKSMAI, PATYRUS MIKROTRAUMĄ, Agnieška Prontkelevič ir kt.


2019

Slaugytojų požiūris apie komandos sutelktumą operacinėje slaugoje, Andželika Kvederytė

2018

Universiteto ligoninės operacinės slaugytojų darbe patiriamo streso ir komandinio darbo sąsajos, Lina Tutkuvienė

2016

Operacinės slaugos kokybės vertinimas pacientų požiūriuRasa Jurkūnienė

Operacinės slaugytojų kojų venų išsiplėtimo rizikos bei prevencijos vertinimasIrena Radkevičienė

Operacinės slaugytojų patiriamo streso ryšys su lėtinio nuovargio pasireiškimuAnžela Kazimėnienė

2015

Operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos vertinimas, Ina Naginienė

2014

Operacinės slaugytojų susižeidimų adatomis ir kitais aštriais instrumentais rizikos vertinimas, Natalja Surgunt

Organų persodinimo operacijose dalyvaujančių operacinės slaugytojų darbo motyvacijos aspektai, Tatjana Čalko

2011

Slaugytojų, dirbančių operacinėse, pasitenkinimo darbu įvertinimas, Ligita Pociutė

2009

Slaugytojo vaidmuo operacinės komandoje, Jolanta Sauškina 

2006

Chirurginio profilio slaugytojų darbo motyvacijos veiksniai, Vaida Namajuškaitė